Klimontów. Kamienice

powrót

Na mapie zaznaczono najciekawsze klimontowskie kamienice.

Kamienica A, ul. Osiecka

Kamienica na ul. Osieckiej

Kamienica B, ul. Krakowska

Kamienica na ul. Krakowskiej

Kamienica C, ul. Krakowska

Kamienica na ul. Krakowskiej

Kamienica D, ul. Zysmana

Kamienica na ul. Zysmana