Ossolin. Ruiny zamku Ossolińskich

powrót

Historia

Zamek powstał około 1636 r. w miejscu, gdzie znajdował się wcześniej stary, średniowieczny kasztel, zbudowany w XIV w. przez Jaśka Topora. Budowniczym nowego zamku dla Jerzego Ossolińskiego był prawdopodobnie Wawrzyniec Senes.

Niewielka, bogato urządzona rezydencja miała przetrwać wieki i świadczyć o potędze rodu Ossolińskich. Z początku nic nie zapowiadało, że ma być inaczej - piękny zamek, włoskie ogrody, wysoka pozycja Ossolińskiego. Kanclerz nie miał jednak okazji długo się tym cieszyć. Zmarł w 1650 r, a ostatnie lata jego życia były pasmem dużych klęsk i niepowodzeń. Pięć lat później, w 1655, zamek zdobyli i częściowo złupili Szwedzi, później przechodził z rąk do rąk kolejnych właścicieli i niszczał. Z przeprowadzonego w 1732 r. spisu inwentarza dóbr ossolińskich wyłania się obraz rozpadającego się budynku bez dachu, drzwi i okien. A przecież nie minął nawet wiek od czasu wybudowania go, o czym pisze ks. Kukliński w komentarzu do spisu.

Zaraz obok Wawrzyńca Senesa, jako osobę, która miała największy wpływ na kształt bryły zamku wymieniany jest Antoni Ledóchowski, który wysadził go w powietrze. Oczywiście nie było innego wyjścia, w przeciwnym wypadku stałoby się coś bardzo złego o czym wiedział. Pewne jest, że ta decyzja była przemyślana. Za dalsze zniszczenia zamku w czasie II Wojny Światowej odpowiadają Niemcy i Sowieci.

Do naszych czasów przetrwała tylko arkada mostu prowadzącego niegdyś do zabudowań gospodarczych i trochę fundamentów.

Informacje dodatkowe

Trzeba przygotować się na krótką wspinaczkę stromym zboczem, wąską ścieżką gęsto porośniętą krzakami.

W okolicy nie ma parkingu.

Zamek znajduje się na trasie Rowerowego Szlaku Architektury Obronnej.

Ciekawy opis można znaleźć na stronie Zamków Polskich. Tam również legenda o płaczącym dziecku, które zwabia do zamku ludzi wracających z dyskotek. Niejeden podobno już w ten sposób zaginął...

Galeria

Ossolin. Ruiny zamku
Ossolin. Ruiny zamku
Ossolin. Ruiny zamku
Ossolin. Ruiny zamku
Ossolin. Ruiny zamku
Ossolin. Ruiny zamku

Ossolin. Ruiny zamku
Ossolin. Ruiny zamku
Ossolin. Ruiny zamku
Ossolin. Ruiny zamku
Ossolin. Ruiny zamku
Ossolin. Ruiny zamku

Ossolin. Ruiny zamku
Ossolin. Ruiny zamku
Ossolin. Ruiny zamku
Ossolin. Ruiny zamku
Ossolin. Ruiny zamku
Ossolin. Ruiny zamku

Ossolin. Ruiny zamku
Ossolin. Ruiny zamku. SAF
Ossolin. Ruiny zamku
Ossolin. Ruiny zamku. SAF
Ossolin. Ruiny zamku
Ossolin. Ruiny zamku. SAF