Ścieżka dydaktyczna w rejonie pd-zach części Klimontowa

powrót

Przystanek 4. Las Grabowiec

W drodze do przystanku czwartego, pokonując szosą 250 m, dochodzimy do przydrożnej kapliczki. Następnie skręcając w lewo, polną drogą wchodzimy do lasu zwanego przez miejscową ludność Grabowiec.

Las jest najbardziej skomplikowanym w swej budowie zbiorowiskiem roślinnym, w którego skład wchodzą drzewa, krzewy, rośliny zielne i inne. Ułożone warstwowo, wespół z zamieszkującymi zwierzętami tworzą wspólnotę życiową - biocenozę. Wszystkie składowe elementy biocenozy są powiązane ze sobą licznymi współzależnościami utrzymującymi je we względnej równowadze. Lasy wywierają silny wpływ na otaczające środowisko. Oprócz walorów estetycznych wytwarzają własny mikroklimat, zatrzymują wodę, hamują erozję.

Grabowiec należy do lasów klasy Qeurco-Fagetea. Są to lasy liściaste porastające żyzne i umiarkowanie żyzne gleby mineralne, których drzewa zrzucają liści na zimę. W przeszłości występowały one powszechnie, lecz gospodarka rolna zmniejszyła ich powierzchnię.

Grabowiec jest niewielkim lasem tworzącym pas szerokości 250 m i długości 1,5 km. Wśród drzew najliczniejsze są dęby szypułkowe (Quercus robur L.), graby (Carpinus betulus L.) i buki (Fagus silvatica L.). Sporadycznie spotykamy klon zwyczajny (Acer platanoides L.). Drzewostan jest zwarty z bogatą warstwą krzewów. Oprócz podrostów drzew w warstwie krzewów spotykamy, leszczynę pospolitą (Corylus avellana L.), trzmielinę zwyczajną (Evonymus europaea L.), trzmielinę brodawkowatą (Evonymus verrucos Scop.), dereń świdwę (Cornus mas L.) i bez czarny (Sambucus nigra L.).

W runie rozwijającym się najbujniej wiosną występuje: zawilec gajowy (Anemone nemorosa L.), kokorycz (Coridalis sp.), płaty prawnie chronionego kopytnika (Asarum europaeum L.), miodunki (Pulmonaria sp.), bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea L.), jastrzębiec leśny (Hieracium murorum L.), jasnoty (Lamium sp.), bodziszek cuchnący (Geranium Robertianum L.), sporadycznie z roślin zarodnikowych mech płonnik (Polytrichum sp.) oraz narecznica (Dryopteris sp.).

Poruszając się drogą wzdłuż brzegu lasu wychodzimy poza jego obszar dochodząc do przydrożnego krzyża postawionego w 1975 roku przez Władysławę i Michała Kędzierskich.