Ścieżka dydaktyczna w rejonie pd-zach części Klimontowa

powrót

Przystanek 5. Wąwóz

W bezpośrednim sąsiedztwie kapliczki napotykamy na wąwóz - parów, mający długość 200 m. Jest on swoistą "oazą" życia wśród otaczających go pól uprawnych. Brzegi wąwozu, pokrywa roślinność o charakterze zarośli międzypolnych. Zarośla to gęste, przeważnie do kilku metrów szerokości pasy roślinności składające się z niskich i wysokich krzewów, które uzupełniają pojedyncze drzewa. Są one zbudowane wg. określonego porządku i składają się z warstwy drzew, warstwy krzewów i warstwy roślinności przyglebowej. Zarośla śródpolne mają ogromne znaczenie dla zwierząt, ponieważ wiele gatunków znajduje w nich pokarm, miejsce do zamieszkania i rozrodu oraz kryjówki. Schodząc wąwozem możemy obejrzeć odsłonięcie lessu i podziwiać bogatą w różne gatunki szatę roślinną.

Przeważają tu krzewy i rośliny zielne, Z krzewów napotykamy śliwę tarninę (Prunus spinosa L.), różę (Rosa sp.), głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogna Jacq.) i leszczynę (Corylus avellana L.).

Wśród bardzo wielu roślin zielnych obserwujemy połacie pokryte prawnie chronionymi kopytnikami (Asarum europaeum L.) i przylaszczkami (Hepatica nobilis Garsault).