Ścieżka dydaktyczna w rejonie pd-zach części Klimontowa

powrót

Przystanek 7. Piaskownia

Piaskownia jest przykładem wykorzystywania przez człowieka surowców mineralnych, w tym przypadku piasku. Osady piaszczyste występują w formie nieregularnych płatów o miąższości od kilku do kilkunastu metrów. Są to głównie piaski drobno i średnioziamiste z małym udziałem frakcji żwirowej. Wyrobisko osiąga 7 m wysokości i eksploatowane jest na szerokości 30 m. Stanowią go warstwowe osady polodowcowe, powstałe w wyniku ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Dobrze widoczne pasy piasku o jasno i ciemnobrązowej barwie były gromadzone odpowiednio w porze letniej i zimowej, zaś poziome, bez załamań ułożenie może świadczyć o powolnym ich osadzaniu.

Piasek eksploatowany na tym wyrobisku używany jest głównie do potrzeb budownictwa i drogownictwa. Z piaskowni wracamy do asfaltowej szosy i idąc dalej prosto po 400 m marszu docieramy do ostatniego punktu postojowego - oczyszczalni ścieków.