Ścieżka dydaktyczna w rejonie pd-zach części Klimontowa

powrót

Przystanek 8. Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia to miejsce, gdzie w kolejnych urządzeniach zachodzą procesy unieszkodliwiania ścieków podobne do tych zachodzących w przyrodzie. Usuwanie zanieczyszczeń odbywa się dzięki wielu procesom fizycznym, chemicznym i biologicznym. W szczególnych wypadkach na oczyszczalniach prowadzi się specyficzne procesy chemiczne, aby usunąć takie zanieczyszczenia toksyczne wobec których środowisko jest całkowicie bezradne. W czasie oczyszczania ścieków powstają osady oddzielane od części płynnej ścieków. Oczyszczalnia zwiera więc część przepływową i osadową gdzie następuje przeróbka osadów.

Oczyszczalnię w Klimontowie oddaną do użytku kilka lat temu usytuowano na obrzeżach miejscowości, a starannie zaplanowane i rozmieszczone obiekty zachęcają do jej poznania.

Oczyszczalnia zbiera tzw. ścieki bytowo-gospodarcze z Klimontowa oraz dowożone z okolicznych wsi a także ze zorganizowanego w Szymanowicach wysypiska śmieci. Mechaniczno-biologiczny sposób oczyszczania ścieków zapewnia ich pełną neutralizację metodą osadu czynnego oraz tlenową przeróbką osadów ściekowych. Analizując schemat możemy prześledzić drogę zanieczyszczeń od kolektora do momentu wpustu ich do rzeki.

Uwaga: Przed wejściem na teren oczyszczalni zgłaszamy swój pobyt pełniącemu dyżur pracownikowi.

Po zwiedzeniu oczyszczalni ulicą Osiecką wracamy do szkoły. W ten sposób kończymy kilkukilometrową wędrówkę, która pozwoliła poznać nam piękno otaczającej przyrody oraz problemy związane z ochroną i użytkowaniem środowiska.


Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków w Klimontowie


Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków w Klimontowie

 • 1. Wpust ścieków dowożonych
 • 2. Zbiornik ścieków dowożonych
 • 3. Pompownia ścieków
 • 4. Krata mechaniczna łukowa
 • 5. Krata ręczna
 • 6. Piaskownik pionowy
 • 7. Komora beztlenowa SB
 • 8. Komora niedotlen. SN1
 • 9. Komora niedotlen. SN2
 • 10. Komora tlenowa ST1
 • 11. Komora tlenowa ST2
 • 12. Osadnik wtórny
 • 13. Komora tlen. stabiliz. osadu
 • 14. Wylot i pomiar ścieków oczyszczonych
 • 15. Poletka odwodn. piasku
 • 16. Poletka odwodn. osadu
 • 17. Plac składowy osadów
 • 18. Agregat prądotwórczy
 • 19. Dmuchawy spręż. powietrza
 • 20. Dozownik koagulanta
 • 21. Sonda pomiaru tlenu