Ścieżka dydaktyczna w rejonie pd-zach części Klimontowa

powrót

Ogólna charakterystyka ścieżki

Charakteryzowany obszar położony jest na Wyżynie Sandomierskiej w okolicy Klimontowa. Obejmuje on fragment doliny Koprzywianki z terenami wierzchowinowymi leżącymi na południowy zachód od osady. Dominującą cechą krajobrazu jest istnienie na powierzchni grubej pokrywy lessowej, której średnia głębokość w opisywanym rejonie sięga 7-10 m. Miąższość pokrywy lessowej wzrasta w zagłębieniach terenu a maleje na wyniosłościach. Less łatwo ulega erozji dlatego zaobserwować tutaj można liczne wąwozy, którymi często biegną drogi leśne i polne.

Okolice Klimontowa to rejon typowo rolniczy. Zarówno klimat jak i warunki glebowe stwarzają przesłanki do rozwoju upraw i hodowli. Występujące tu gleby lessowe i aluwialne - mady i piaski sprzyjają uprawie roślin okopowych: buraka cukrowego i ziemniaka, zbóż: jęczmienia i pszenicy oraz warzyw: pomidorów i ogórków.

Rozwój rolnictwa doprowadził do wyniszczenia pierwotnej roślinności naturalnej. Na Wyżynie panowały kiedyś warunki stepowe o czym świadczyć mogą zachowane do dziś w okolicach Sandomierza relikty roślin stepowych, ostnic i wisienki karłowatej. Lasy nie były tu zwarte i porastały głównie zbocza dolin i wąwozów. Drzewostan, zależny od rodzaju podłoża, składał się z grabów, dębów, ze znaczną przymieszką lipy oraz sosen rosnących na glebach gorszych.Legenda

W dorzeczu Koprzywianki, gdzie historia osadnictwa sięga epoki neolitu odnaleźć można ślady wielu kultur. Większość miast, w tym Klimontów, powstałych na przestrzeni od XIII do XVII wieku po powstaniu styczniowym utraciła prawa miejskie i dotychczas ich nie odzyskała.

Ścieżka o długości 6,5km ma kształt pętli rozpoczynającej i kończącej się przy budynku Szkoły Podstawowej w Klimontowie. Na pierwszym odcinku biegnie uliczkami Klimontowa: Szkolną, ul. Rynek, Brunona Jasieńskiego, wśród najcenniejszych dla regionu zabytków historycznych. Po ich zwiedzeniu, ulicą Krakowską przechodząc przez most na rzece Koprzywiance dochodzimy do zakola rzeki.

Klimontów

Klimontów, osada założona
w XIII w.

W tym punkcie ścieżki obserwujemy meandrującą rzekę oraz szeroką na l,5 km dolinę. Kierując się dalej na zachód przechodzimy do lasu o charakterze grądu. Poruszając się początkowo drogą leśną a następnie skrajem lasu dochodzimy do widocznego z daleka krzyża - kapliczki. Stąd możemy obejrzeć panoramę Klimontowa oraz poznać uroki lessowego wąwozu. Od tej pory trasa biegnie w kierunku południowym, położoną wśród pól uprawnych wierzchowiną o wysokości 230-240 m n.p.m.. Wędrując napotykamy na małe sady, plantacje truskawek i porzeczki. Po dojściu do pierwszych zabudowań Szymanowic Górnych i kierując się dalej na wschód osiągamy punkt, z którego możemy ponownie obejrzeć przepiękną panoramę Klimontowa. Na kolejnych etapach zwiedzamy eksploatowane wyrobisko piaskowe oraz oczyszczalnię ścieków. Kierując się do Klimontowa mijamy cmentarz parafialny i ulicą Osiecką wracamy do szkoły.

Przekrój wysokościowy ścieżki