Ścieżka przyrodnicza "W Dolinie Koprzywianki"

powrót

Przystanek 8. Wąwóz lessowy

Wąwozy, czyli niewielkie doliny o płaskim dnie i stromych zboczach nieporośniętych roślinnością. Takie wąwozy powstają w lessach.

Less jest skałą zwięzłą, ale dającą się łatwo rozkruszać w palcach na drobny pył. Powstała z pyłu niesionego przez wiat. Nawiewanie pyłu i osadzanie go trwało tysiące lat, toteż warstwa lessu ma dziś kilkanaście metrów grubości. Less jest skałą porowatą, łatwo wsiąka w nią woda i równie łatwo ją rozmywa. Z małej bruzdy już po jednym ulewnym deszczu powstaje dolinka. Po kilku ulewach dolinka zmienia się w wąwóz. Wąwóz też nie jest wieczny, powoli się starzeje. Jego zbocza łagodnieją, zarastają trawą, później drzewami. Wąwóz przekształca się w inną dolinę, którą nazywa się parowem.

Na lessach powstają bardzo żyzne gleby zawierające dużo próchnicy. Nadaje ona glebie charakterystyczną ciemną barwę. Stąd jej nazwa czarnoziem.