Ścieżka przyrodnicza "W Dolinie Koprzywianki"

powrót

Przystanek 5. Lipa

Do pomników przyrody ożywionej należą: pojedyncze krzewy, drzewa, grupy drzew (odznaczające się sędziwym wiekiem, wielkością, niezwykłymi kształtami lub innymi cechami), a także zabytkowe aleje drzew. Natomiast do pomników przyrody nieożywionej należą: największe głazy narzutowe, tzw. erratyki oraz interesujące formy powierzchni ziemi np. źródła, wodospady, jary, skałki, wywierzyska, przełomy rzeczne, jaskinie, odkrywki itp.

W Polsce znajduje się ok. 33 tys. pomników przyrody, z czego najwięcej jest pojedynczych drzew i grup drzew. Jednym z kryteriów pozwalających uznać dąb za pomnik przyrody jest jego obwód - musi wynosić minimum 370 cm, a jeśli chodzi o lipę, jodłę, lub sosnę zwyczajną, wystarczy 310cm.

Lipa. Pomnik przyrody