Ścieżka przyrodnicza "W Dolinie Koprzywianki"

powrót

Wstęp

Tutejszy krajobraz to stosunkowo płaska wyżyna lessowa, wyniesiona na wysokość 220-290 m n.p.m., z bardzo gęstą siecią dolin i wąwozów lessowych stanowiących dopełnienie doliny Koprzywianki (lewy dopływ Wisły). Jest to rzeka o długości 66 km, której źródło znajduje się na południowym stoku Wesołówki na wysokości 380 m n.p.m., a ujście w Sandomierzu na wys. 141 m n.p.m.

Zalew retencyjny na rzece Koprzywiance jest położony ok. 1 km na południe od Klimontowa, wzdłuż drogi do Osieka, na wysokości miejscowości Szymanowice Dolne. Ma powierzchnię 51 ha. Od strony zachodniej i południowej zalew otoczony jest obetonowanym wałem. Od strony północnej i płn.-wsch. jego granicę wyznacza wał ziemny, a od wschodu skarpa lasu "Zielonka". Woda z rzeki jest do zalewu doprowadzana i odprowadzana podziemnymi rurami.

W północnej części zalewu woda jest płytsza (ok.1.0 - 1.5 m). W części środkowej przeważa głębokość ok. 3m. Przez całą długość dna wije się koryto starorzecza Koprzywianki.

Ścieżka składa się z 8 przystanków. Jej zadaniem jest pokazanie walorów przyrodniczych, zachęcenie miłośników przyrody do odwiedzania okolicy, a także dostarczenie kilku cennych informacji związanych z przystankami.

Wersja html to tylko fragment. Całość dostępna w PDFie.

Przebieg trasy

Szymanowice las - zalew - Lipa (pomnik przyrody) - Bobry -
- Aleja Kasztanowców - Wąwóz lessowy w Konarach

Wąwóz lessowy Bobry Aleja Kasztanowców Lipa - pomnik przyrody Zalew w Szymanowicach Las
Prezentacja w formacie PDF
Wykorzystano w niej kilka zdjęć ze strony
Grzegorza Pawlika - www.klimontow.prv.pl