Rybnica. Pomniki

powrót

Rybnica była miejscem koncentracji oddziałów partyzanckich przed Akcją Burza i rejonem walk podczas Powstania Styczniowego. W okolicy stawu znajdują się dwa pomniki upamiętniające te wydarzenia.

Pomnik "Jędrusiów"

"Jędrusie" byli partyzanckim oddziałem, założonym w 1941 r. przez Władysława Jasińskiego i działającym do końca wojny.

Początkowo liczyli około 60 ludzi i zajmowali się likwidacją bandytów, leśnych bimbrowni, działalnością charytatywną i wydawaniem pisma "Odwet". Później również wykonywaniem kary śmierci na niemieckich agentach i konfidentach.

W 1943 r. nawiązali współpracę z AK i zostali podporządkowani jej dowództwu. Zachowali jednak pełną odrębność.

W Akcji Burza uczestniczyli jako 4. kompania 2 Pułku Piechoty Legionów AK Ziemi Sandomierskiej. Oddział liczył wtedy ponad 250 ludzi. Został rozwiązany w styczniu 1945 r.

Pomnik polskich partyzantów

Informacje dodatkowe

Tak kończyli zbrodniarze - artykuł Rafała Staszewskiego opisujący udane akcje wykonywania wyroków śmierci na niemieckich zbrodniarzach przez partyzantów z oddziału "Jędrusie".

Galeria

Rybnica. Pomnik polskich partyzantów
Pomnik polskich partyzantów
Rybnica. Pomnik polskich partyzantów
Pomnik polskich partyzantów
Rybnica. Pomnik polskich partyzantów
Pomnik polskich partyzantów

Pomnik rosyjskich żołnierzy

Pomnik żołnierzy poległych w walkach z Powstańcami Styczniowymi w 1863 r., ufundowany w II połowie XIX w. przez Aleksandra Piertrowa. Dawniej przy pomniku znajdował się mały cmentarz, teraz nie ma po nim śladu.

Na pomniku znajduje się napis w języku rosyjskim "W pamiątkę poległym wojakom".

W 2008 r. została wmurowana tablica z tekstem: "Zbiorowa mogiła poległych w czasie Powstania Styczniowego w Bitwie pod Rybnicą 20.10.1863r. Pomnik ufundował Aleksander D. Pietrow. Niech spoczywają w pokoju. Rybnica 2008r."

Informacje dodatkowe

Carskiego pomnika nie trzeba ratować? - artykuł z Wyborczej.

Galeria

Rybnica. Pomnik rosyjskich żołnierzy
Pomnik rosyjskich żołnierzy
Rybnica. Pomnik rosyjskich żołnierzy
Pomnik rosyjskich żołnierzy
Rybnica. Pomnik rosyjskich żołnierzy
Pomnik rosyjskich żołnierzy