Ścieżka dydaktyczna w rejonie pd-zach części Klimontowa

powrót

Przystanek 1. Szkoła, synagoga

Teren przyszkolny jest zarówno początkowym jak i końcowym punktem ścieżki. Szkołę Podstawową w Klimontowie wybudowano w latach sześćdziesiątych i oddano do użytku w 1970 roku. Zlokalizowano ją około 100 m, na wschód od rynku, na byłym cmentarzu żydowskim. Cmentarz podczas wojny został zniszczony głównie przez Niemców i Rosjan. Ludność żydowska osiedliła się w Klimontowie w połowie XVII wieku i przed wojną liczyła ponad 4 tysiące osób. W 1940 roku utworzono tu getto, w którym zgromadzono kilka tysięcy Żydów, w tym przywiezionych z Radomia i Łodzi. 29 października wszyscy zostali przesiedleni do Sandomierza a następnie wywiezieni do Treblinki. Ku pamięci pomordowanych na placu szkolnym utworzono symboliczną mogiłę.

W otoczeniu szkoły wybudowano dom nauczyciela, przygotowano działkę szkolną oraz boiska sportowe. Po wyjściu, bezpośrednio za bramą szkoły, możemy obejrzeć synagogę wzniesioną w 1851 roku w stylu późnoklasycystycznym. Aktualnie budynek synagogi po odnowieniu elewacji zewnętrznej stoi niewykorzystany.Synagoga

Synagoga